Menu

Button nieuwsbrief2facebook1youtube

Geschiedenis

  • Geschreven door Fonny Smets

Het dierenasiel van St-Truiden bestaat al van sinds 1963. Wij vinden het toch de moeite om even het ontstaan en de evolutie van het asiel uit de doeken te doen.

Het prille begin

Het asiel heeft zijn ontstaan te danken aan Mr en Mevr Mertens. De wieg van ons asiel stond op de Vliegveldlaan 173 te Brustem waar zij hun eigendom ter beschikking stelden voor de opvang van dieren. In het begin waren er slechts drie hokken. Nadien werden er alsmaar meer en meer honden - en kattenhokken bijgebouwd om te eindigen met liefst 19 hokken.

Dierenbescherming Limburg

In 1964 sloten de Heer en Mevrouw Mertens zich aan bij de vzw Dierenbescherming Limburg. Voortaan wordt het asiel uitgebaat onder de naam van Dierenbescherming Limburg.

Een zeer moeilijke periode

Terwijl het asiel maar bleef groeien, groeide in de onmiddellijke omgeving van het dierenasiel het protest. Via een petitie trachtten de buren in 1989 de sluiting van het asiel te bekomen. Mevrouw Mertens werd zelfs door de rechtbank veroordeeld voor het houden van meer dan 50 honden zonder vergunning. Het voortbestaan van het asiel was in gevaar. De medewerkers van het asiel lieten zich niet onbetuigd en startten allerlei akties om het asiel kunnen laten voort te bestaan. Er werd contact opgenomen met het stadsbestuur van St-Truiden, dat toezeggingen deed voor een toelage en een geschikt terrein. Waar en wanneer het nieuwe asiel zou gebouwd worden, bleef echter lange tijd een open vraag.

In 1993 werd een geschikte bouwplaats gevonden op het industrieterrein van St-Truiden. Bovendien legden 8 gemeenten de nodige middelen op tafel voor de financiering van de ruwbouw. Het asiel zou zelf de afwerking bekostigen. Deze werd gefinancierd door hondenwandelingen, stickerverkoop, standen, spaarpotten, giften en een lening.

Het nieuwe asiel

Na zes jaar van onderhandelingen, bouwen en financiele beslommeringen konden we op 10 februari 1996 het nieuwe asiel in gebruik nemen. De eerste steen werd gelegd op 27 augustus 1995. Het asiel beschikt over 24 hondenhokken met buiten - en binnenren. Ook de katten hebben een mooi verblijf met binnen - en buitenren.

Sinds het nieuwe gebouw in gebruik genomen werd, is het alleen maar drukker geworden in het dierenasiel. Het aantal opgevangen dieren neemt jaarlijks toe.

Een nieuwe mijlpaal

Dierenbescherming Limburg stopt met de uitbating van het dierenasiel in St-Truiden! Op 1 januari 2007 wordt de uitbating overgenomen door de vzw Dierenvrienden St-Truiden. Onze vzw werd opgericht door een aantal enthousiaste en gedreven vrijwilligers en staat ook al in voor het ophalen van loslopende dieren in de politiezone St-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom.

Onze speciale dank gaat naar Mevr Martine Mertens die de oprichtster van het asiel in St-Truiden is en ook nu nog steeds actief betrokken blijft bij de werking van het dierenasiel. Zij is dan ook erevoorzitster van onze nieuwe vzw, die ervoor zal zorgen dat haar levenswerk verder gezet wordt.

Beginselverklaring voor een goed dierenasielbeleid

De provincie Limburg maakt werk maken van efficiente en kwaliteitsvolle dierenasielen. Daarom werd een beginselverklaring opgesteld met een aantal richtlijnen die moeten bijdragen tot de goede werking van de asielen. Ons asiel heeft op 27 juni 2007 als eerste van de Limburgse asielen deze verklaring ondertekend. Wij zijn bijzonder fier om als eerste dit kwaliteitslabel te krijgen. Dit kon enkel gerealiseerd worden dankzij de inzet van het bestuur van de vzw maar vooral door de steun van de vele vrijwilligers en pleeggezinnen.
Rond ongeveer hetzelfde tijdstip wordt de werking van het asiel nog groter. Sinds 01 juli 2007 staan wij nu ook in voor het ophalen van verloren en loslopende honden en katten in de politiezone Borgloon, Heers, Alken, Wellen, Kortessem. Vermits dit al het geval was voor de politiezone St-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken hebben we voortaan de verantwoordelijkheid over een groot gebied.

Dierenasiel Sint-Truiden

vzw Dierenvrienden Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 5797
3800 Sint-Truiden
t : +32 (0)11 69 53 07
e : info@dierenasielsinttruiden.be

tsv

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour